Risk Analizi

Çalışma ortamlarında potansiyel tehlike ve riskleri somut bir şekilde ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır.

Firmanın iş akış şemasından giderek yapılan işler, ana ve alt süreçler olarak belirlenecek, alt süreçlerde yapılan çalışmalar ve bunlardan kaynaklanacak potansiyel tehlikeler belirlenecek. Risk analiz ve değerlendirme çalışmalarında 5 li skala sistemi kullanılmaktadır. Bütün sayı, numara ve puanlandırmanın tanımı yapılmaktadır.
Risk Seviyesi Hesaplanması: Belirlenen bütün tehlikelerin meydana gelme olasılıkları ve şiddetleri hesaplanacak (puanlama yöntemi kullanılarak potansiyel tehlikenin hangi risk seviyesine sahip olduğu somut bir şekilde ortaya konacak)
Risk Sonucu Aksiyon Planı: Belirlenen risk seviyelerine uygun aksiyon planları oluşturulacak. Hangi seviyedeki risk için ne tür bir güvenlik önlemi alınacağı, çalışma ortamlarında kullanılmak üzere çalışma talimatı olarak hazırlanacak ve işyerine teslim edilecektir.

AKDENİZ MAHALLESİ VALİ KAZIM DİRİK CAD. GAYRET HAN NO:4 KAT:1 DAİRE :14 T: +90232 325 37 37  T: +90232 325 38 38 E: info@yoncaosgb.com.tr