İş Güvenliği Uzmanı İstihdamı

10.06.2003 tarihinde yürürlüğe giren yeni iş mevzuatımız 4857 Sayılı İş Kanunu çalışma hayatımıza yeni sorumluluklar getirmiştir. İş Kanunu'nun 82. maddesi uyarınca sanayiden sayılan ve en az 50 kişinin üzerinde çalışanı olan  tüm işyerlerinde  iş güvenliği uzmanı (İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Eleman) bulundurulmak zorundadır.

Bu sorumluluklardan en önemlilerinden bir tanesi ise işletmelerin "İş Güvenliği Uzmanı" bulundurması zorunluluğudur. İşletmenizin risk grubuna ve işletmeniz için en etkin olabilecek mühendislik branşlarınıza göre A, B, C sınıfı İş Güvenliği Uzmanlarını görevlendirmekteyiz.

Görevlendirilen İş Güvenliği Uzmanlarımız Kanun ve Yönetmeliklerde belirtilen görevlerini eksiksiz olarak yerine getirmektedirler. 
Müfettişler ve/veya hakimler özellikle ciddi bir iş kazası durumunda;

İşyerinin faaliyetine uygun nitelikte,
"İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Risk Grupları Listesi Tebliği"nde belirtilen risk grubuna  haiz,
Sertifikalı
bir iş güvenliği uzmanı istihdam edilip edilmediğine dikkat ediyorlar. Bu durum, uzuv kayıplı veya ölümlü iş kazalarında cezai yaptırım  konusunda  ciddi  farklılıklar  yaratıyor.

Bunun dışında uluslararası mevzuatlardan da yararlanarak işletmenizin İş Sağlığı ve güvenliği konusunda ulusal ve uluslararası boyutlarda yapılanmasında destek sağlamaktayız.

AKDENİZ MAHALLESİ VALİ KAZIM DİRİK CAD. GAYRET HAN NO:4 KAT:1 DAİRE :14 T: +90232 325 37 37  T: +90232 325 38 38 E: info@yoncaosgb.com.tr